Pomagamy więźniom

Jesteśmy grupą wolontariuszy, która niesie wsparcie więźniom i ich rodzinom zarówno na terenie zakładu karnego, jak i na wolności.

Wyjdź ponad przeciętność

Zobacz, jak pomagamy, i dołącz do nas

Odwiedziny

Spotykamy się z więźniami, którzy odbywają karę lub ją zakończyli

Wspólna modlitwa

Uczestniczymy w katechezach i wspólnych Mszach Świętych na terenie zakładu karnego

Spotkania z rodzinami

Organizujemy spotkania rodzinne wspierające utrzymywanie więzi i prawidłowy rozwój dzieci pozbawionych wolności ojców

Wyjazdy

Organizujemy rodzinne wyjazdy i wyjścia z więźniami, którzy otrzymali przepustki

Integracja

Podczas spotkań wspólnie jemy posiłki, rozmawiamy, bawimy się z dziećmi

Wsparcie

Służymy pomocą, rozmową i chrześcijańską postawą - nasze motto to “Wyjdź ponad przeciętność”

Ty też możesz pomóc

Chcesz się zaangażować? Napisz:

Za darczyńców modlimy się wspólnie z więźniami. Dziękujemy.

Nasi partnerzy